KSP i KLO w Krośnie 


Kadra pedagogiczna

 • Dyrektor ks. mgr Marek Czaja

  Religia

 • Zastępca dyrektora mgr Bernadeta Zajchowska

  geografia

 • ks. mgr Eugeniusz Dziedzic

  prefekt szkół, religia

 • mgr Marek Adamiak

  kierownik ds. szkolenia sportowego, w-f

 • mgr Aurelia Bajger

  matematyka

 • mgr Anna Bialic

  Język angielski, edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Dominik Bialic

  psycholog

 • mgr Aneta Boczar

  pedagog

 • mgr Małgorzata Buczek

  edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Piotr Drozd

  w-f, edukacja dla bezpieczeństwa

 • mgr Sylwia Dybaś

  Język niemiecki

 • mgr Maciej Guzik

  biologia

 • mgr Sylwia Jaszczuk

  w-f

 • mgr Tomasz Jełowicki

  informatyka, przedsiębiorczość

 • mgr Katarzyna Juszczyk

  chemia

 • mgr Roman Klara

  fizyka

 • mgr Krzysztof Krężałek

  historia, wos

 • mgr Sławomir Kucia

  matematyka

 • mgr Edyta Kustroń

  Język hiszpański

 • mgr Anna Lechowicz

  język polski

 • mgr Elżbieta Longosz

  historia, historia i społeczeństwo, wos

 • mgr Marta Miś

  język angielski

 • mgr Nina Morąg

  edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Beata Munia

  język angielski

 • mgr Anna Piotrowska

  historia, wos

 • mgr Magdalena Piotrowska

  język niemiecki

 • mgr Barbara Pojnar

  matematyka

 • mgr Sylwia Romanowska

  język angielski

 • mgr Ryszard Solecki

  informatyka

 • mgr Agata Szuryn

  język polski

 • mgr Grzegorz Tomoń

  w-f

 • mgr Krzysztof Trybus

  muzyka

 • mgr Marzena Trygar-Cap

  plastyka

 • mgr Magdalena Urban

  biologia, przyroda

 • mgr Sławomir Walczak

  w-f, szkolenie sportowe

 • mgr Anna Worwa

  język angielski

 • mgr Natalia Cyran

  język polski

 • mgr Ewa Chodyniecka-Szarecka

  fizyka

 • mgr Adam Domaradzki

  wf, szkolenie sportowe

 • mgr Joanna Kocur

  wf

 • mgr Witold Lenk

  technika

 • mgr Anna Królikowska

  matematyka