KSP i KLO w Krośnie - Świetlica


Świetlica

„Dziecko żyjące w tolerancji nabiera cierpliwości.
Dziecko zachęcane uczy się wiary w siebie.
Dziecko rozumiane uczy się oceniać.
Dziecko traktowane uczciwie uczy się sprawiedliwości.
Dziecko żyjące w bezpieczeństwie uczy się ufać.
 Dziecko przyjmowane takim, jakim jest uczy  się akceptować.
Dziecko traktowane uczciwie uczy się prawdy.
Dziecko otoczone przyjaźnią uczy się szukać w świecie miłości”.
      Dorothy Law Nolte


Świetlica szkolna Katolickiej Szkoły Podstawowej zapewnia opiekę nad uczniami po zajęciach lekcyjnych w miłym i bezpiecznym otoczeniu. Jest przeznaczona dla dzieci klas I - IV. W świetlicy można spotkać także uczniów nieco starszych, których rodzice pracują zawodowo i nie mają możliwości odebrać dziecka po lekcjach. Takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie, gdyż dla nas najważniejsze jest dobro dziecka.

Świetlica czynna jest od godziny 7. 00 do 16. 30.

Ma wydzieloną osobną część do zabawy i osobną do nauki. Działalność świetlicy stwarza atmosferę rozwijającą prawidłowy i wszechstronny rozwój osobowości dzieci. Zajęcia świetlicowe rozwijają kreatywność, która prowadzi do wypracowania różnych umiejętności. Dziecko w świetlicy ma czas na odpoczynek po wysiłku umysłowym oraz czas na kontakty z rówieśnikami poprzez zabawę, rozmowy oraz współdziałanie w realizowaniu powierzonych zadań. Ważnym elementem pracy świetlicy jest odrabianie zadań domowych z pomocą nauczyciela.
Umiejętność współżycia w grupie, którą dzieci rozwijają w czasie pobytu w świetlicy, ważna jest nie tylko w dzieciństwie, ale ma wpływ na dorosłe życie.
Zajęcia świetlicowe ćwiczą logiczne myślenie, wypowiadanie się, rozwijają fantazję, talenty i wyobraźnię twórczą oraz zainteresowania. Uczą szacunku do drugiego człowieka oraz rozwijają poszanowanie dla najważniejszych wartości jakimi są prawda, uczciwość, sprawiedliwość i ludzka życzliwość.

Podstawowe formy pracy w świetlicy to:

  • gry i zabawy ruchowe z elementami wychowania fizycznego i sportu (w sali i na boisku),
  • gry stolikowe (dydaktyczne, strategiczne, towarzysko – rozrywkowe itp.),
  • zajęcia artystyczno – techniczne i plastyczne,
  • zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe – czytanie, oglądanie programów telewizyjnych  i filmów, rozrywki umysłowe,
  • zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z zakresu profilaktyki  zdrowia, higieny i bezpieczeństwa.

Biorąc pod uwagę potrzebę aktywności ruchowej, proponujemy naszym uczniom spędzanie czasu na placu zabaw oraz zielonym terenie wokół szkoły, umożliwiającym grę w piłkę nożną lub inne gry zespołowe. Świetlica wyposażona jest w zabawki, megaklocki, gry planszowe, małą biblioteczkę, interaktywną podłogę „Magiczny dywan”. Na korytarzu uczniowie mają możliwość korzystania z gry w „piłkarzyki” oraz stołu tenisowego. Przed zajęciami świetlicowymi w stołówce można zjeść smaczny, przygotowany na miejscu obiad.

Nasi wychowankowie zawsze mogą liczyć w świetlicy na fachową pomoc ze strony życzliwych i przyjaznych nauczycieli.