KSP i KLO w Krośnie - Biblioteka


Biblioteka

„Czytanie książek
to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła.”
(Wisława Szymborska)

Do głównych zadań biblioteki szkolnej należy rozwijanie kultury czytelniczej, zainteresowań i motywacji czytelniczych, kształtowanie wrażliwości na piękno słowa. 
W naszej bibliotece zgromadzony jest księgozbiór liczący ponad 4 tysiące książek. Jednocześnie staramy się pozyskiwać środki na zakupy nowości, stale poszerzać księgozbiór i promować czytelnictwo. Dbamy o zapewnienie uczniom pełnej oferty lektur szkolnych.
W bibliotece jest wolny dostęp do półek i uczniowie samodzielnie wybierają książki do czytania, mogą przy tym zawsze liczyć na pomoc bibliotekarza. W bibliotece działa Klub Młodego Czytelnika dla dzieci z klas I-III.

ZAPRASZAMY W GODZINACH:

Poniedziałek8.45-10.30 (ul. Wojska Polskiego)
11.00– 13.00 (ul. Grodzka)
Wtorek 11.45 – 14.00 (ul. Wojska Polskiego)
12.30-15.00 (ul. Grodzka)
Środa9.00-11.30 (ul. Grodzka)
13.30– 14.00 (ul. Wojska Polskiego)
Piątek12.00– 12:30 (ul. Wojska Polskiego)

Zalety czytania dzieciom:

  • Czytanie niezwykle stymuluje mózg.
  • Czytanie przynosi ogromną wiedzę ogólną.
  • Zwiększa zasób słownictwa i umiejętność poprawnego budowania zdań.
  • Czytanie daje kontakt z bogactwem doświadczeń niemożliwych do zdobycia samemu.
  • Uczy wartości moralnych, wpływa na zmianę negatywnych postaw na pozytywne.
  • Głośne czytanie dziecku od najmłodszych lat ułatwia samodzielne czytanie, daje podwaliny pod sukces w edukacji szkolnej.
  • Wspólne czytanie z dzieckiem chroni przed uzależnieniem od telewizji i Internetu.
  • Kształtuje nawyk czytania przez całe życie.