KSP i KLO w Krośnie - Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Bronisława Markiewicza z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Krośnie realizuje projekt: „Europejskie partnerstwo szansą na rozwój edukacji w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie” w RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską.
Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej. Okres realizacji projektu: od 2023-11-01 do 2025-02-28.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 26 uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Bronisława Markiewicza z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Krośnie.
Przyznana kwota dofinansowania: 141 825,00 PLN.

Dzięki dofinansowaniu 26 uczniów liceum realizować będzie międzynarodowy projekt mobilnościowy, w ramach którego na zagranicznych zajęciach będzie podnosić swój poziom znajomości j. angielskiego, zmieniać na korzyść, swoje nawyki żywieniowe oraz podejście do zdrowego i aktywnego stylu życia. Będą zdawać sobie sprawę z tego, iż jako jednostki mają wpływ na stan środowiska naturalnego oraz rozwijać kompetencje „4K” .

Wsparcie oferowane w ramach przygotowania do wyjazdu:

Wsparcie oferowane w ramach realizacji projektu:

Terminy wyjazdów: