KSP i KLO w Krośnie - Profile KLO


Profile KLO

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023

Absolwentom szkoły podstawowej proponujemy naukę w klasach:


Profil lingwistyczno – europejski
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:  

 • język angielski,
 • język niemiecki,
 • wiedza o społeczeństwie.

Zajęcia uzupełniające – Wyzwania współczesnej Europy.
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym przygotowują ucznia do podjęcia studiów na kierunkach m.in:

 • europeistyka,
 • kulturoznawstwo,
 • lingwistyka stosowana,
 • filologia angielska,
 • filologia germańska,
 • politologia,
 • stosunki międzynarodowe
 • socjologia.

Dodatkowo uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę na zajęciach prowadzonych
w ramach współpracy z uczelniami wyższymi oraz uczestnicząc w wykładach akademickich, warsztatach i projektach językowych  jak również w wymianach międzynarodowych. Połączenie wiedzy o społeczeństwie i doskonałej znajomości języków obcych daje możliwość znalezienia  pracy na rynkach zagranicznych.
Ponadto oferujemy zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania:
- koło języka francuskiego,
- koło europejskie.

 

Profil mistrzostwa sportowego – piłka nożna

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski
 • biologia

Zajęcia uzupełniające:  Matematyka w praktyce.
Konteksty kulturowe w języku polskim.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym przygotowują ucznia do podjęcia studiów na kierunkach m. in:

 • wychowanie fizyczne,
 • fizjoterapia,
 • psychologia,
 • turystyka i rekreacja,
 • technologia żywności,
 • dietetyka,
 • ratownictwo medyczne,
 • zdrowie publiczne.

Klasa o profilu mistrzostwa sportowego – piłka nożna daje możliwość kształcenia młodzieży zainteresowanej rozwijaniem sportowych pasji. Naszym celem jest wszechstronny rozwój ucznia poprzez uzyskiwanie jak najlepszych wyników zarówno w nauce, jak
i w sporcie. Zapewniamy wysokie standardy w edukacji oraz w szkoleniu piłkarskim, aby umożliwić rozwój kariery sportowej każdemu wychowankowi. Będzie to możliwe dzięki współpracy z Akademią Piłkarską Beniaminek Profbud Krosno.

Ponadto oferujemy:
- zajęcia pozalekcyjne – Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
- wycieczki integracyjne,
- wyjazdy zagraniczne.