KSP i KLO w Krośnie - Profile KLO


Profile KLO

 Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Krośnie

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022

Absolwentom szkoły podstawowej proponujemy naukę w klasach
o następujących profilach:

 

Promedycznym z elementami ratownictwa medycznego

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:  

·         biologia,

·         chemia,

·          język angielski.

 Zajęcia dodatkowe – Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym przygotowują ucznia do podjęcia studiów na kierunkach m.in.:

·          medycyna,

·          farmacja,

·          stomatologia,

·          ratownictwo medyczne,

·          pielęgniarstwo,

·          fizjoterapia,

·         rehabilitacja,

·          weterynaria,

·         kosmetologia,

·         biotechnologia,

·         psychologia,

·         dietetyka,

·          przyrodniczych.

Dodatkowo uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę na zajęciach prowadzonych w ramach współpracy z uczelniami wyższymi oraz uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych, pokazach chemicznych. W ramach zajęć z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej młodzież będzie kształcić umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego, rywalizować z uczniami z innych szkół w organizowanych konkursach i zawodach na różnym szczeblu, nawet  międzynarodowym.

 

Społeczno – prawny


Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

·         historia,

·         wiedza o społeczeństwie,

·         język angielski.

Zajęcia dodatkowe – Podstawy prawa.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym przygotowują ucznia do podjęcia studiów na kierunkach m.in.:

·         prawo,

·         politologia,

·         polityka społeczna,

·          administracja,

·          bezpieczeństwo wewnętrzne,

·         socjologia,

·         dziennikarstwo,

·          lingwistyka stosowana,

·         pedagogika. 

Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa w wykładach i warsztatach o tematyce historycznej i społeczno – prawnej. Przewidziane są zajęcia i spotkania mające na celu pogłębienie wiedzy z zakresu prawa       
i instytucji wymiaru sprawiedliwości, co pozwoli młodzieży na świadome uczestnictwo
w życiu publicznym.