KSP i KLO w Krośnie - Aktualności: Podręczniki do klasy 3 KLO

Podręczniki do klasy 3 KLO

sierpień 16 2021 15:16:50

facebook twitter

Wykaz podręczników do klasy III a Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 
profil społeczno - prawny
rok szkolny 2021/2022

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

J. polski

„Nowe Zrozumieć tekst.  Zrozumieć człowieka 3” Klasa 3. Podręcznik do języka polskiego.  Zakres rozszerzony i podstawowy.

D.Chemperek, A. Kalbarczyk

WSiP

703/5/2014/2015

J. niemiecki

„Komplett 3 plus”. Język niemiecki dla liceów i techników. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń.

Opracowanie zbiorowe

Klett

941/3/2020

J. francuski

Francofolie Express - cz. 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

R. Boutegege
M. Suryn -Klepcarz

PWN

382/3/2014

Matematyka

Podręcznik do liceów i techników. Klasa 3.Zakres podstawowy.
Dla absolwentów gimnazjum.

M. Kurczab,
E. Kurczab
E. Świba

Oficyna Wydawnicza

412/3/2012

Historia

„Zrozumieć przeszłość” część 3 . Lata 1815-1939. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

„Zrozumieć przeszłość” część 4. Dzieje najnowsze po 1939 roku. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

P. Klint
P. Galik

J. Kłaczkow
A. Zelińska

Nowa Era

642/3/2014

 

642/4/2015

Wiedza
o społeczeństwie

„Odkrywamy na nowo cz. 2”. Podręcznik wiedzy
o społeczeństwie. Zakres rozszerzony.

Z. Smutek,
J. Maleska,
B. Surmacz

Operon

488/2/2013/2015

Przyroda

„Ciekawi świata” Przedmiot uzupełniający PRZYRODA:
podręcznik część 1 – Fizyka
podręcznik część 2 - Chemia
podręcznik część 3 - Biologia
podręcznik część 4 - Geografia

Opracowanie zbiorowe

Operon

637/1/2013
637/2/2013/2015
637/3/2013
637/4/2013

Wykaz podręczników do klasy III a Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 
profil promedyczny
rok szkolny 2021/2022

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

J. polski

„Nowe Zrozumieć tekst.  Zrozumieć człowieka 3” Klasa 3. Podręcznik do języka polskiego.  Zakres rozszerzony i podstawowy.

D.Chemperek, A. Kalbarczyk

WSiP

703/5/2014/2015

J. niemiecki

„Komplett 3 plus”. Język niemiecki dla liceów i techników. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń.

G. Montali
D. Mandelli

Klett

941/3/2020

J. francuski

Francofolie Express - cz. 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

R. Boutegege
M. Suryn -Klepcarz

PWN

382/3/2014

Matematyka

Podręcznik do liceów i techników. Klasa 3. Zakres podstawowy.
Dla absolwentów gimnazjum.

M. Kurczab,
E. Kurczab
E. Świba

Oficyna Wydawnicza

412/3/2012

Biologia

Biologia na czasie 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.  Zakres rozszerzony.

F. Dubert
R. Kozik

Nowa Era

564/2013/2016

Biologia na czasie 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

F. Dubert
M. Jurgowiak

Nowa Era

564/3/2014

Chemia

„To jest chemia ”. Część 2. Chemia organiczna . Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.  Zakres rozszerzony.

M. Litwin
S. Styka- Wlazło

Nowa Era

582/2/2013/2016

Historia
i społeczeństwo

Poznać przeszłość. Europa i świat. Podręcznik do historii
i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych.

Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość
Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych.

K. Kłodziński
T.Krzemiński

J. Centek

Nowa Era

659/4/2015

 

659/3/2014

Wykaz podręczników do klasy III b Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie
profil społeczno - prawny
rok szkolny 2021/2022


Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

 

Język polski

 „Sztuka wyrazu”- podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.
j. polski 2. cz.2
j. polski 3. cz.1

K. Budna, B. Kapela- Bagińska, E. Prylińska

GWO

1022/4/2020
1022/5/2021

Język niemiecki

„Komplett plus 3”. Język niemiecki.
Podręcznik + ćwiczenia.

G. Montali
D. Mandelli

Klett

941/3/2020

Język francuski

„C’est parti!”- część 3, podręcznik +zeszyt ćwiczeń.

M. Sowa
M. Deckart 

Draco

989/3/2020

 

Historia

„Zrozumieć przeszłość 3”. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

A.Niewęgłowska
T. Krzemiński

Nowa Era

1019/3/2021

 

Wiedza o społeczeństwie

„W centrum uwagi 3” - podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

S.Drelich
A. Janicki
J.Kięczkowska

Nowa Era

1035/3/2021

Chemia

„To jest chemia 2”. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy.

Katy pracy dla ucznia – poziom podstawowy.

 R. Hassa
A. Mrzigod

Nowa Era

994/2/2020

 

Biologia

„Biologia na czasie 3”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum - zakres podstawowy.

J. Holeczek

Nowa Era

1006/3/2021

 

Geografia

„Oblicza geografii 3 ” - zakres podstawowy.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Cz. Adamiak
A. Dubownik

Nowa Era

973/3/2021

 

Fizyka

Fizyka 3- podręcznik dla liceum i technikum.  Zakres podstawowy.

L. Lehman, W. Polesiuk,
G.F. Wojewoda

WSiP

W trakcie

 

Informatyka

 Informatyka na czasie 3. Podręcznik dla liceum i technikum.
Zakres podstawowy.

J. Mazur,
P. Perekietka

Nowa Era

W trakcie

Matematyka

 Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy.
Klasa 3. Dla absolwentów szkoły podstawowej.

M. Kurczab
E. Kurczab
E. Świda

Oficyna Edukacyjna

W trakcie

Wykaz podręczników do klasy III b Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie
profil promedyczny
rok szkolny 2021/2022


Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

 

Język polski

 „Sztuka wyrazu”- podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. |
j. polski 2. cz.2
j. polski 3. cz.1

K. Budna, B. Kapela- Bagińska, E. Prylińska

GWO

1022/4/2020
1022/5/2021

Język niemiecki

„Komplett plus 3   ”. Język niemiecki.
Podręcznik + ćwiczenia.

G. Montali
D. Mandelli

Klett

941/3/2020

Język francuski

„C’est parti!”- część 3, podręcznik +zeszyt ćwiczeń.

M. Sowa
M. Deckart 

Draco

989/3/2020

 

Historia

„Poznać przeszłość3” - podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy.

A.Łaszkiewicz
J. Kłaczko
S.Roszak

Nowa Era

 

1021/3/2021

 

 

Wiedza o społeczeństwie

„W centrum uwagi 3” - podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum.. Zakres podstawowy.

L. Czechowska
A. Janicki

Nowa Era

 

 

1034/2/2020

 

Chemia

„To jest chemia 2”. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

M. Litwin
Sz. Styka – Wlazło

Nowa Era

991/2/2020

 

Biologia

„Biologia na czasie 3”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
i technikum -zakres rozszerzony.

M. Guzik
R. Kozik

Nowa Era

1010/3/2021

 

 

Geografia

„Oblicza geografii 3 ” - zakres podstawowy.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

T. Rachwał
R. Uliszak

Nowa Era

983/3/2021

 

Fizyka

Fizyka 3- podręcznik dla liceum technikum.  Zakres podstawowy.

L. Lehman, W. Polesiuk,
G.F. Wojewoda

WSiP

 

 

Informatyka

 Informatyka na czasie 2. Podręcznik dla liceum i technikum.
Zakres podstawowy.

J. Mazur,
P. Perekietka

Nowa Era

990/2/2020

Matematyka

 Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy.
Klasa 3. Dla absolwentów szkoły podstawowej.

Zbiór zadań dla liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 3. Dla absolwentów szkoły podstawowej.

M. Kurczab
E. Kurczab
E. Świda

Oficyna edukacyjna