W roku szkolnym 2019/2020 w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym
im. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie oferujemy absolwentom szkoły podstawowej i gimnazjum następujące profile kształcenia:

 • Promedyczny z elementami ratownictwa medycznego

   Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski
  Zajęcia dodatkowe – Pierwsza pomoc przedmedyczna
  Programy realizowane na poziomie rozszerzonym przygotowują ucznia do podjęcia studiów na kierunkach m.in.:

  • medycyna
  • farmacja
  • stomatologia
  • ratownictwo medyczne
  • pielęgniarstwo
  • fizjoterapia
  • rehabilitacja
  • weterynaria
  • kosmetologia
  • biotechnologia
  • psychologia
  • dietetyka
  • przyrodniczych

  Dodatkowo uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę na zajęciach prowadzonych w ramach współpracy z uczelniami wyższymi oraz uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych, pokazach chemicznych. W ramach zajęć z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej młodzież będzie kształcić umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego, rywalizować z uczniami z innych szkół w organizowanych konkursach i zawodach na różnym szczeblu, nawet  międzynarodowym.

 • Społeczno – prawny

  Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski
  Zajęcia dodatkowe – Łacińska terminologia prawnicza
  Programy realizowane na poziomie rozszerzonym przygotowują ucznia do podjęcia studiów na kierunkach m.in.:

  • prawo
  • politologia
  • polityka społeczna
  • administracja
  • bezpieczeństwo wewnętrzne
  • socjologia
  • dziennikarstwo
  • lingwistyka stosowana
  • pedagogika

  Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa w wykładach i warsztatach o tematyce historycznej i społeczno – prawnej. Przewidziane są zajęcia i spotkania mające na celu pogłębienie wiedzy z zakresu prawa i instytucji wymiaru sprawiedliwości, co pozwoli młodzieży na świadome uczestnictwo w życiu publicznym.

 • Ekonomiczny

  Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski
  Zajęcia dodatkowe – Zarządzanie w biznesie
  Programy realizowane na poziomie rozszerzonym przygotowują ucznia do podjęcia studiów na kierunkach m.in.:

  • ekonomia
  • finanse i rachunkowość
  • zarządzania
  • architektura
  • geoinformatyka
  • marketing i komunikacja rynkowa
  • pedagogika
  • geologia

  Klasa o profilu ekonomicznym przeznaczona jest dla uczniów o wszechstronnych  zainteresowaniach i uzdolnieniach, pragnących poznawać świat. Adresowana  jest również do uczniów zainteresowanych problemami ekonomicznymi i społecznymi współczesnego świata. Młodzież będzie miała możliwość udziału w wykładach, warsztatach  i zajęciach terenowych prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni.

  Ponadto szkoła posiada bogatą ofertę językową. W  trakcie nauki uczniowie mają do wyboru drugi język obcy ( niemiecki, francuski ). Swoje zdolności językowe mogą  dodatkowo rozwijać uczestnicząc w zajęciach kółka języka hiszpańskiego lub rosyjskiego. Naszym uczniom oferujemy również udział w projektach językowych, wymianach  międzynarodowych, zajęciach z native speakerem, współpracę z uczelniami zagranicznymi
  w kształceniu kompetencji językowych, rozwijanie zainteresowań w kołach przedmiotowych oraz niepowtarzalną atmosferę.