W roku szkolnym 2020/2021 w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie oferujemy absolwentom szkoły podstawowej profile kształcenia:Promedyczny z elementami ratownictwa medycznego
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski
Zajęcia dodatkowe – Pierwsza pomoc przedmedyczna
Programy realizowane na poziomie rozszerzonym przygotowują ucznia do podjęcia studiów na kierunkach m.in.:

 • medycyna,
 • farmacja,
 • stomatologia,
 • ratownictwo medyczne,
 • pielęgniarstwo,
 • fizjoterapia,
 • rehabilitacja,
 • weterynaria,
 • kosmetologia,
 • biotechnologia,
 • psychologia,
 • dietetyka,
 • przyrodniczych

Dodatkowo uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę na zajęciach prowadzonych w ramach współpracy z uczelniami wyższymi oraz uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych, pokazach chemicznych. W ramach zajęć z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej młodzież będzie kształcić umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego, rywalizować z uczniami z innych szkół w organizowanych konkursach i zawodach na różnym szczeblu, nawet międzynarodowym. 

Społeczno – prawny
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski
Zajęcia dodatkowe – Podstawy prawa
Programy realizowane na poziomie rozszerzonym przygotowują ucznia do podjęcia studiów na kierunkach m.in.:

 • prawo,
 • politologia,
 • polityka społeczna,
 • administracja,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • socjologia,
 • dziennikarstwo,
 • lingwistyka stosowana,
 • pedagogika.


Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa w wykładach i warsztatach o tematyce historycznej i społeczno – prawnej. Przewidziane są zajęcia i spotkania mające na celu pogłębienie wiedzy z zakresu prawa i instytucji wymiaru sprawiedliwości, co pozwoli młodzieży na świadome uczestnictwo w życiu publicznym.


Ekonomiczny
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski

Zajęcia dodatkowe – Zarządzanie w biznesie
Programy realizowane na poziomie rozszerzonym przygotowują ucznia do podjęcia studiów na kierunkach m.in.:

 • ekonomia,
 • finanse i rachunkowość,
 • zarządzania,
 • architektura,
 • geoinformatyka,
 • marketing i komunikacja rynkowa,
 • pedagogika,
 • geologia.


Klasa o profilu ekonomicznym przeznaczona jest dla uczniów o wszechstronnych zainteresowaniach i uzdolnieniach, pragnących poznawać świat. Adresowana jest również do uczniów zainteresowanych problemami ekonomicznymi i społecznymi współczesnego świata. Młodzież będzie miała możliwość udziału w wykładach, warsztatach i zajęciach terenowych prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni.
Ponadto szkoła posiada bogatą ofertę językową. W trakcie nauki uczniowie mają do wyboru drugi język obcy ( niemiecki, francuski ). Swoje zdolności językowe mogą dodatkowo rozwijać uczestnicząc w zajęciach kółka języka hiszpańskiego lub rosyjskiego. Naszym uczniom oferujemy również udział w projektach językowych, wymianach międzynarodowych, zajęciach z native speakerem, współpracę z uczelniami zagranicznymi w kształceniu kompetencji językowych, rozwijanie zainteresowań w kołach przedmiotowych oraz niepowtarzalną atmosferę.