Organizacja roku szkolnego 2019/2020

semestr II

 

27.01.2020 r. (poniedziałek) – rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w II semestrze;

30.01.2020 r. (czwartek) – Święto Patrona Szkoły ks. Bronisława Markiewicza;

4-6.02.2020r. (wtorek-czwartek) – Dzień Babci i Dziadka (klasy I-III KSP);

15.02.2020 r. (sobota) – bal karnawałowy KSP;

20.02.2020 r. (czwartek) – dzień otwarty w KSP;

26.02.2020 r. (środa) – Środa Popielcowa - Eucharystia w kaplicy szkolnej;

03.03.2020 r. (wtorek) – dzień otwartych drzwi dla klas: V-VII i KLO

10.03.2020 r. (wtorek) – konferencja pedagogiczna (organizacja egzaminów zewnętrznych);

06-08.04.2020 r. (poniedziałek – środa) – rekolekcje wielkopostne;

07.04.2020 r. (wtorek) – zebranie z rodzicami: klasy VII KSP i KLO;

08.04.2020r. (środa) – zebranie z rodzicami: klasy I-III i V KSP

09-14.04.2020 r. (czwartek – wtorek) – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

– Święta Wielkanocne;

21.04.2020 r. (wtorek) – konferencja klasyfikacyjna klasy III liceum;

24.04.2020 r. (piątek) – zakończenie zajęć w klasie III liceum;

01.05.2020 r. (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

03.05.2020 r. (niedziela) – Święto Konstytucji 3 Maja;

04.05.2020 r. (poniedziałek) – egzamin maturalny – język polski;

05.05.2020 r. (wtorek) – egzamin maturalny - matematyka;

06.05.2020 r. (środa) – egzamin maturalny – język angielski;

02.06.2020 r. (wtorek) – zebranie z rodzicami: klasy VII KSP i KLO;

03.06.2020 r. (środa) – zebranie z rodzicami: klasy I-III i V KSP;

11.06.2020 r. (czwartek) – Uroczystość Bożego Ciała;

12.06.2020 r. (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych;

23.06.2020 r. (wtorek)  – konferencja klasyfikacyjna na zakończenie roku szkolnego 2019/20;

24-25.06.2020 (środa-czwartek) – dni wolne od zajęć dydaktycznych;

26.06.2020 r. (piątek) – zakończenie roku szkolnego 2019/20;

27.06.-31.08.2020 r. (sobota – poniedziałek) – ferie letnie.

Previous Next

„ DROGI DO WOLNOŚCI”” – tak brzmiał temat konkursu patriotycznego zorganizowanego dzisiaj w naszej szkole z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie mieli do wyboru trzy kategorie: recytacja, śpiew i praca plastyczna w dowolnej technice. Jury w składzie: ks. dyr. M. Czaja, pani M. Trygar-Cap, pani B. Baczyńska, pan K. Trybus oceniało 33 uczestników. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej akademii 9 listopada.

<><><><><><>

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

DO KLASY I

KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSIĘŻY MICHALITÓW

KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W KROŚNIE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 1. Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej jest akceptacja przez jego rodziców lub prawnych opiekunów katolickiej misji szkoły oraz zasad zawartych w szkolnym statucie, programie wychowawczo-dydaktycznym i regulaminach.
 2. Szkoła nie prowadzi nauczania integracyjnego. Szkoła nie zapewnia zatrudnienia nauczycieli wspomagających.
 3. W Katolickiej Szkole Podstawowej od klasy pierwszej uczniowie uczą się języka angielskiego
  o zwiększonym wymiarze godzin, a od klasy czwartej drugiego języka obcego.
 4. Do szkoły przyjmowane są dzieci siedmioletnie. Na wniosek rodziców do klasy pierwszej  może zostać przyjęte dziecko w wieku 6 lat pod warunkami:
  • dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. "0") lub
  • uzyskało pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o przyśpieszeniu nauki szkolnej.
 5. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor szkoły na podstawie rozmowy rekrutacyjnej z kandydatem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami.
 6. Do sekretariatu szkoły należy złożyć:
  • wniosek rodziców (do pobrania ze strony internetowej lub z sekretariatu szkoły),
  • zaświadczenie o realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole w    przypadku, gdy dziecko nie odbyło rocznego przygotowania przedszkolnego (dotyczy dzieci 6 letnich),
  • ostatnią ocenę rozwoju dziecka od nauczyciela przedszkolnego lub informacji o dziecku,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
  • zaświadczenie o przyjęciu chrztu przez dziecko,
  • 2 aktualne zdjęcia, 
  • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej jeśli dziecko posiada.
 7. Po pozytywnej decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły należy dostarczyć:
  • ocenę rozwoju dziecka po rocznym przygotowaniu przedszkolnym,
  • bilans sześciolatka.

Terminy rekrutacji

Od 3 lutego do 6 marca 2020 r. - zapisy do szkoły podstawowej do klasy I (formularz do pobrania ze strony internetowej lub z sekretariatu szkoły),

20 lutego 2020r. – Dzień otwarty,

21 marca 2020 r. - rozmowy rekrutacyjne z kandydatami i ich rodzicami, 

27 marca 2020 r. - ogłoszenie listy przyjętych uczniów do szkoły podstawowej do klasy I.

O pozytywnej lub negatywnej decyzji dyrektora szkoły rodzice (prawni opiekunowie) dziecka poinformowani zostaną w formie pisemnej. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uzyskać informacje o podjętej decyzji dyrektora osobiście w sekretariacie szkoły.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dyrektor szkoły organizuje zebranie dla  rodziców, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego.

Organizacja roku szkolnego 2019/2020

semestr I

 

02.09.2019 r. (poniedziałek) – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego:

spotkanie w szkole, Eucharystia w kościele Ojców Franciszkanów;

 

10.09.2019 r. (wtorek) – spotkanie z rodzicami klas: VII KSP i KLO;

 

11.09.2019 r. (środa) – spotkanie z rodzicami klas: I-III i V KSP;

 

13.09.2019 r. (piątek) – uroczyste zawieszenie krzyża w klasach pierwszych KLO i KSP;

 

01.10.2019 r. (wtorek) – dzień otwartych drzwi dla klas: V-VII KSP i KLO;

 

11.10.2019 r. (piątek) - akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

 

01.11.2019 r. (piątek) – Uroczystość Wszystkich Świętych – dzień wolny;

 

05.11.2019 r. (wtorek) – spotkanie z rodzicami klas: VII KSP i KLO;

 

06.11.2019 r. (środa) – spotkanie z rodzicami klas: I-III i V KSP;

 

12.11.2019 r. (wtorek) – akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości;

 

03.12.2019 r. (wtorek) – dzień otwartych drzwi dla klas: V-VII KSP i KLO;

 

20.12.2019 r. (piątek) – Wigilia szkolna;

 

22.12.2019 r. (niedziela) – Wigilia dla rodziców uczniów KLO i KSP;

 

23.12.2019 r. - 01.01.2019 r. (poniedziałek – środa) – Święta Bożego Narodzenia i zimowa przerwa świąteczna

 

06.01.2020 r. (poniedziałek) – Uroczystość Objawienia Pańskiego i Orszak Trzech Króli;

 

08.01.2020 r. (środa) – konferencja klasyfikacyjna przed zakończeniem I semestru;

 

09.01.2020 r.(czwartek)–spotkanie z rodzicami klas: VII KSP i KLO;

 

10.01.2020 r. (piątek) – spotkanie z rodzicami klas: I-V KSP;

 

10.01.2019 r. (piątek) – kolęda szkolna;

 

11.01.2020 r. (sobota) - Studniówka

 

13.-26.01.2020 r. (poniedziałek – niedziela) – ferie zimowe.

 

27.01.2020 r. (poniedziałek) – rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w II semestrze;

 

30.01.2019 r. (czwartek) – Święto Patrona Szkoły ks. Bronisława Markiewicza;