TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 

część humanistyczna – 19 kwietnia 2017 r. (środa)

 - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9.00 – 60 min.

- z zakresu języka polskiego – godz.11.00 – 90 min

część matematyczno – przyrodnicza – 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9.00 – 60 min

- z zakresu matematyki – godz. 11.00 – 90 min

język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r. (środa)

- poziom podstawowy – godz. 9.00 – 60 min

- poziom rozszerzony – godz. 11.00 – 60 min

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego – 16 czerwca 2017 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym – 23 czerwca 2017 r.