Organizacja roku szkolnego 2018/2019

semestr II

 

19.01.2019 r. (sobota) – Studniówka;

21.01.2019 r. (poniedziałek) – rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w II semestrze;

22.01.2019r. (wtorek) – Dzień Babci i Dziadka (klasy I i II KSP);

26.01.2019 r. (sobota) – bal karnawałowy KSP;

30.01.2019 r. (środa) – liturgiczne wspomnienie bł. ks. Bronisława Markiewicza;

09.02.2019 r. (sobota) – półmetek klas II LO;

11.02-24.02.2019 r. (poniedziałek – niedziela) – ferie zimowe;

23.02.2019 r. (wtorek) – Bal Gimnazjalny;

06.03.2019 r. (środa) – Środa Popielcowa - Eucharystia w kaplicy szkolnej;

12.03.2019 r. (wtorek) – konferencja pedagogiczna (organizacja egzaminów zewnętrznych);

02-04.04.2019 r. (wtorek– czwartek) – rekolekcje wielkopostne;

02.04.2019 r. (wtorek) – zebranie z rodzicami: klasy VI i VIII KSP,  KG i KLO;

03.04.2019 r. (środa) – zebranie z rodzicami: klasy I, II i IV KSP

10.04.2019 r. (środa) – egzamin gimnazjalny – część humanistyczna;

11.04.2019 r. (czwartek) – egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza;

12.04.2019 r. (piątek) – egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny;

15.04.2019 r.(poniedziałek) – egzamin ósmoklasisty – j. polski;

16.04.2019 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty – matematyka;

17.04.2019 r. (środa) – egzamin ósmoklasisty – j. obcy nowożytny;

18-23.04.2018 r. (czwartek – wtorek) – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

– Święta Wielkanocne;

24.04.2019 r. (środa) – konferencja klasyfikacyjna klasy III liceum;

26.04.2019 r. (piątek) – zakończenie zajęć w klasie III liceum;

01 - 03.05.2019 r. (środa- piątek) – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

02.05.2019 r. (czwartek) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

03.05.2019 r. (piątek) – Święto Konstytucji 3 Maja;

06.05.2019 r. (poniedziałek) – egzamin maturalny – język polski;

07.05.2019 r. (wtorek) – egzamin maturalny - matematyka;

08.05.2019 r. (środa) – egzamin maturalny – język angielski;

04.06.2019 r. (wtorek) – zebranie z rodzicami: klasy VI i VIII KSP,  KG i KLO;

05.06.2019 r. (środa) – zebranie z rodzicami: klasy I, II i IV KSP

14.06.2019 r. (piątek)  – konferencja klasyfikacyjna na zakończenie roku szkolnego 2018/19;

20.06.2019 r. (czwartek) – Uroczystość Bożego Ciała;

21.06.2019 r. (piątek) – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/19;

22.06.-31.08.2019 r. (sobota – sobota) – ferie letnie.

Previous Next

„ DROGI DO WOLNOŚCI”” – tak brzmiał temat konkursu patriotycznego zorganizowanego dzisiaj w naszej szkole z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie mieli do wyboru trzy kategorie: recytacja, śpiew i praca plastyczna w dowolnej technice. Jury w składzie: ks. dyr. M. Czaja, pani M. Trygar-Cap, pani B. Baczyńska, pan K. Trybus oceniało 33 uczestników. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej akademii 9 listopada.

<><><><><><>

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY I KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSIĘŻY MICHALITÓW BŁ. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W KROŚNIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 1. Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej jest akceptacja przez jego rodziców lub prawnych opiekunów katolickiej misji szkoły oraz zasad zawartych w szkolnym statucie, programie wychowawczo-dydaktycznym i regulaminach.
 2. Do szkoły przyjmowane są dzieci siedmioletnie. Na wniosek rodziców do klasy pierwszej  może zostać przyjęte dziecko w wieku 6 lat pod warunkami:
  • dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. "0") lub
  • uzyskało pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o przyśpieszeniu nauki szkolnej.
  • Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor szkoły na postawie rozmowy rekrutacyjnej z kandydatem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami.
  • Do sekretariatu szkoły należy złożyć:
   • wniosek rodziców (do pobrania tutaj w formacie pdf albo tutaj w formacie doc lub z sekretariatu szkoły),
   • zaświadczenie o realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego,
   • opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole w    przypadku, gdy dziecko nie odbyło rocznego przygotowania przedszkolnego (dotyczy dzieci 6 letnich),
   • ostatnią ocenę rozwoju dziecka od nauczyciela przedszkolnego lub informacji o dziecku,
   • opinię psychologiczną lub orzeczenie, jeśli takie dziecko posiada,
   • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
   • zaświadczenie o przyjęciu chrztu przez dziecko,
   • 2 aktualne zdjęcia. 
  • Po pozytywnej decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły należy dostarczyć:
   • ocenę rozwoju dziecka po rocznym przygotowaniu przedszkolnym,
   • bilans sześciolatka.

Terminy rekrutacji:

Od 28 stycznia do 14 marca 2019 r. - zapisy do szkoły podstawowej do klasy I (formularz do pobrania ze strony internetowej lub z sekretariatu szkoły),

28 lutego 2019 r. – Dzień otwarty,

23 marca 2019 r. - rozmowy rekrutacyjne z kandydatami i ich rodzicami, 

25 marca 2019 r. - ogłoszenie listy przyjętych uczniów do szkoły podstawowej do klasy I.

O pozytywnej lub negatywnej decyzji dyrektora szkoły rodzice (prawni opiekunowie) dziecka poinformowani zostaną w formie pisemnej. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uzyskać informacje o podjętej decyzji dyrektora osobiście w sekretariacie szkoły.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dyrektor szkoły organizuje zebranie dla  rodziców, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego.

Organizacja roku szkolnego 2019/2020

semestr I

 

02.09.2019 r. (poniedziałek) – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego:

spotkanie w szkole, Eucharystia w kościele Ojców Franciszkanów;

 

10.09.2019 r. (wtorek) – spotkanie z rodzicami klas: VII KSP i KLO;

 

11.09.2019 r. (środa) – spotkanie z rodzicami klas: I-III i V KSP;

 

13.09.2019 r. (piątek) – uroczyste zawieszenie krzyża w klasach pierwszych KLO i KSP;

 

01.10.2019 r. (wtorek) – dzień otwartych drzwi dla klas: V-VII KSP i KLO;

 

11.10.2019 r. (piątek) - akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

 

01.11.2019 r. (piątek) – Uroczystość Wszystkich Świętych – dzień wolny;

 

05.11.2019 r. (wtorek) – spotkanie z rodzicami klas: VII KSP i KLO;

 

06.11.2019 r. (środa) – spotkanie z rodzicami klas: I-III i V KSP;

 

12.11.2019 r. (wtorek) – akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości;

 

03.12.2019 r. (wtorek) – dzień otwartych drzwi dla klas: V-VII KSP i KLO;

 

20.12.2019 r. (piątek) – Wigilia szkolna;

 

22.12.2019 r. (niedziela) – Wigilia dla rodziców uczniów KLO i KSP;

 

23.12.2019 r. - 01.01.2019 r. (poniedziałek – środa) – Święta Bożego Narodzenia i zimowa przerwa świąteczna

 

06.01.2020 r. (poniedziałek) – Uroczystość Objawienia Pańskiego i Orszak Trzech Króli;

 

08.01.2020 r. (środa) – konferencja klasyfikacyjna przed zakończeniem I semestru;

 

09.01.2020 r.(czwartek)–spotkanie z rodzicami klas: VII KSP i KLO;

 

10.01.2020 r. (piątek) – spotkanie z rodzicami klas: I-V KSP;

 

10.01.2019 r. (piątek) – kolęda szkolna;

 

11.01.2020 r. (sobota) - Studniówka

 

13.-26.01.2020 r. (poniedziałek – niedziela) – ferie zimowe.

 

27.01.2020 r. (poniedziałek) – rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w II semestrze;

 

30.01.2019 r. (czwartek) – Święto Patrona Szkoły ks. Bronisława Markiewicza;