DYREKTOR

ks. Marek Czaja

WICE-DYREKTOR

Bernadeta Zajchowska


Religia:

ks. Marek Czaja

ks. Kamil Kędzior

Pedagog Szkolny:

Aneta Boczar


Edukacja wczesnoszkolna:

Lucyna Witkiewicz

Nina Morąg

Język Polski:

Dorota Baczyńska

Anna Lechowicz

Język Angielski:

Sylwia Romanowska

Krystian Trybus

Anna Worwa

Język Niemiecki:

Beata Świszcz

Język Francuski:

Edyta Janusz

Agnieszka Tomczyk

Język Hiszpański:

 Aruhiza Honorio Ramiro Teófilo

Historia:

Krzysztof Krężałek

Elżbieta Longosz

Anna Piotrowska

Wiedza o Społeczeństwie:

Krzysztof Krężałek

Elżbieta Longosz

Anna Piotrowska

 

Matematyka:

Ewa Dziuban

Sławomir Kucia

Barbara Pojnar

Mateusz Barański

Biologia:

Krystyna Majewska

Magdalena Urban

Chemia:

Ewa Haznar-Paradysz

Monika Szafran

Fizyka i Astronomia:

Ewa Haznar-Paradysz

Kazimierz Mazur

Geografia:

Bernadeta Zajchowska

Informatyka i Technologia Informacyjna:

Tomasz Jełowicki

Podstawy Przedsiębiorczości:

Tomasz Jełowicki

Wiedza o Kulturze:

Marzena Trygar

Sztuka – Muzyka:

Krzysztof Trybus

Sztuka – Plastyka:

Marzena Trygar

Edukacja Artystyczna:

Krzysztof Trybus

Marzena Trygar

 

 

 

Technika:

Jerzy Krzysztyniak

Wychowanie Do Życia w Rodzinie:

Agata Szuryn


Informatyka i edukacja informatyczna:

Grzegorz Urbanek

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna:

Justyna Puchyrska

Ekonomia w praktyce:

Tomasz Jełowicki

Przyroda:

Kazimierz Mazur

Historia i Społeczeństwo:

Krzysztof Krężałek

Edukacja Dla Bezpieczeństwa:

Piotr Drozd

Retoryka dla prawników:

Dorota Baczyńska

Fizyka w medycynie:

Kazimierz Mazur

Realioznastwo krajów niemieckojęzycznych:

Beata Świszcz

Cywilizacja i kultura Francji i krajów frankońskich:

Edyta Janusz

Wychowanie Fizyczne:

Grzegorz Biduś

Piotr Drozd

Sylwia Jaszczuk

Marzena Szepieniec

Tomasz Zając