Aktualności

Radosnych Świąt Zmartwychwstania

Pewność! Miłość! Radość! Pokój!

Zapomnieć o świecie i o wszystkim na poza Bogiem.

Znaleźć Go można tylko na kartach

Wskazanych przez Ewangelię!

/Blaise Pascal/