Aktualności

Previous Next

Zajęcia pokazowe z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

W piątek 24 marca uczniowie klasy III KLO odwiedzili klasy: I, II i IV KSP w celu przeprowadzenia zajęć pokazowych z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas zorganizowanego w grupach spotkania, uczniowie mogli poczuć się jak mali ratownicy. Poznali procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowali czynności ratownicze w czasie zasłabnięć, zranień, zwichnięć i złamań. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji. Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych