DYREKTOR

ks. Marek Czaja

Religia:

ks. Marek Czaja

ks. Kamil Kędzior

Pedagog Szkolny:

Aneta Boczar

Język Polski:

Dorota Baczyńska

Anna Lechowicz

Język Angielski:

Sylwia Romanowska

Krystian Trybus

Anna Worwa

Język Niemiecki:

Anna Hadel

Beata Świszcz

Język Francuski:

Edyta Janusz

Agnieszka Tomczyk

Język Hiszpański:

 Aruhiza Honorio Ramiro Teófilo

Historia:

Krzysztof Krężałek

Elżbieta Longosz

Anna Piotrowska

Wiedza o Społeczeństwie:

Krzysztof Krężałek

Elżbieta Longosz

Anna Piotrowska

Matematyka:

Ewa Dziuban

Sławomir Kucia

Piotr Kucia

Barbara Pojnar

Biologia:

Krystyna Majewska

Magdalena Urban

Chemia:

Ewa Haznar-Paradysz

Monika Szafran

Fizyka i Astronomia:

Ewa Haznar-Paradysz

Kazimierz Mazur

Geografia:

Bernadeta Zajchowska

Informatyka i Technologia Informacyjna:

Tomasz Jełowicki

Podstawy Przedsiębiorczości:

Tomasz Jełowicki

Wiedza o Kulturze:

Marzena Trygar

Sztuka – Muzyka:

Krzysztof Trybus

Sztuka – Plastyka:

Marzena Trygar

Edukacja Artystyczna:

Krzysztof Trybus

Marzena Trygar

Technika:

Jerzy Krzysztyniak

Wychowanie Do Życia w Rodzinie:

Agata Szuryn

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna:

Justyna Puchyrska

Ekonomia w praktyce:

Tomasz Jełowicki

Przyroda:

Kazimierz Mazur

Historia i Społeczeństwo:

Krzysztof Krężałek

Edukacja Dla Bezpieczeństwa:

Zbigniew Moskal

Retoryka dla prawników:

Dorota Baczyńska

Fizyka w medycynie:

Kazimierz Mazur

Realioznastwo krajów niemieckojęzycznych:

Anna Hadel

Cywilizacja i kultura Francji i krajów frankońskich:

Edyta Janusz

Wychowanie Fizyczne:

Grzegorz Biduś

Piotr Drozd

Sylwia Jaszczuk

Marzena Szepieniec

Tomasz Zając