Aktualności

WYPRAWKA SZKOLNA

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. "Wyprawka Szkolna" ustanowionego uchwałą Nr 115/2017 Rady Ministrów z dnia 26.07.2017 r.

Pomoc w formie dofinansowania do podręczników przysługuje uczniom posiadającym aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski należy składać do 07.09. 2017r. w sekretariacie szkoły.

Poniżej zamieszczamy informacje i wymagane załączniki: 

Rozporządzenie.pdf

Program Wyprawka Szkolna2017.pdf

Zarządzenie.pdf

Informacja wyprawka szkolna 2017/2018.pdf

Oświadczenie o zakupie podręczników.pdf

Pismo termin składania wniosków.pdf

Potwierdzenie zakupu.pdf

WNIOSEK.pdf